Handelsbetingelser

vPRODUKTINFORMATION:

På Strikkegarn.eu oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Strikkegarn.eu via [email protected]

PRISER:

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende - og ofte fra dag til dag. køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt Strikkegarn ApS accepterer ordren. Alle priser er vist inkl. moms.

BESTILLING:

Præsentation af varer sammen med en pris på Strikkegarn.eu er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra Strikkegarn.eu udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Strikkegarn.eu om at købe varen på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem køber og Strikkegarn.eu er først indgået, når Strikkegarn.eu ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

BETALING:

Der benyttes betaling via ePay eller bankoverførelser. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra Strikkegarn.eu.

RISIKOEN FOR HÆNDELIG UNDERGANG ELLER FORRINGELSE:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

REKLAMATION:

Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse og køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen.

ANSVARSFRASKRIVELSE OG GARANTI:

Strikkegarn.eu har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjememsider igennem links. Disse hjememsider er uden for Strikkegarn.eu's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og Strikkegarn.eu, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til FIRMAETS egen beskrivelse.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Strikkegarn.eu`s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Strikkegarn.eu afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

FORTRYDELSESRET:

Meddeler køber Strikkegarn.eu, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Strikkegarn.eu det modtagne beløb. Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark eller GLS - ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris.

Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen. Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) - det gælder ikke varer afhentet i vor butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.

Strikkegarn ApS betaler de modtagne beløb, når den returnerede varer modtages i ubrugt og ubeskadiget stand.

Hjemmesiden www.Strikkegarn.eu drives af firmaet:
STRIKKEGARN ApS CVR nr: 37683035
TELEFON 51905583, Sandvænget 15, 6640, Lunderskov

FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER:

Strikkegarn ApS forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

LINKS:

PAYPAL
FDIH / ForbrugerrådetL
Forbrugerstyrelsen
Forbrugerrådet
Forbrugerinformation