KID ROYAL 50

KID ROYAL 50

62% Kid-mohair 38% Polyamid
50gr/500mt
Pind/nål: (2 - 6) / (0,5 - 3)

20 vare(r)
KIDROYAL50143-20
36,00 kr
Ned til: 28,80 kr
KIDROYAL5056-20
36,00 kr
Ned til: 28,80 kr
KIDROYAL50161-20
36,00 kr
Ned til: 28,80 kr
KIDROYAL50669-20
36,00 kr
Ned til: 28,80 kr
KIDROYAL50224-20
36,00 kr
Ned til: 28,80 kr
KIDROYAL50541-20
36,00 kr
Ned til: 28,80 kr
KIDROYAL50275-20
36,00 kr
Ned til: 28,80 kr
KIDROYAL50141-20
36,00 kr
Ned til: 28,80 kr
KIDROYAL5067-20
36,00 kr
Ned til: 28,80 kr
KIDROYAL5062-20
36,00 kr
Ned til: 28,80 kr
KIDROYAL50314-20
36,00 kr
Ned til: 28,80 kr
KIDROYAL50183-20
36,00 kr
Ned til: 28,80 kr
KIDROYAL5027-20
36,00 kr
Ned til: 28,80 kr
KIDROYAL5040-20
36,00 kr
Ned til: 28,80 kr
KIDROYAL5052-20
36,00 kr
Ned til: 28,80 kr
KIDROYAL5055-20
36,00 kr
Ned til: 28,80 kr
KIDROYAL5060-20
36,00 kr
Ned til: 28,80 kr
KIDROYAL50487-20
36,00 kr
Ned til: 28,80 kr
KIDROYAL50488-20
36,00 kr
Ned til: 28,80 kr
KIDROYAL50117-20
36,00 kr
Ned til: 28,80 kr
20 vare(r)